fbpx

Ochrana osobných údajov & Cookies politika

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytované zákonom v súlade so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti BASTE s.r.o., Krosnianska 93, 04022 Košice s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)

1.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“)

1.3 Kupujúci pred odoslaním objednávky súhlasí zaškrtnutím políčka o súhlase s obchodnými podmienkami aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu.

1.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vytvorenej na stránke www.tvojetricko.sk) uviesť správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

1.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich zásielky nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho posúvané tretím osobám.

1.6 Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobne neautomatizovaným spôsobom.

1.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

1.8 V prípade že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ spracováva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore

s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) Požiadať kupujúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

b) Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav

1.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť.

 

2. Čo sú cookies a načo ich používame

2.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

2.2 Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies, alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

2.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

3. Cookies, ktoré používame

3.1 Cookies používame na nasledujúce účely:
(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky

4. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

4.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

4.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

5. Správa súborov cookies

Cookies prostredníctvom týchto odkazov:
Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer
Safari
Edge

SK & CZ A WORLDWIDE SHIPPING

Doručenie v rámci Slovenska 1-5 pracovných dní (Česko 3-7 pracovných dní). Worldwide shipping na požiadanie.

VYSOKÁ KVALITA

Ponúkame iba poctivo vyberané, vysoko kvalitné tričká, mikiny a ostatné produkty.

POŠTOVNÉ NAD 50 EUR ZDARMA

Ak nakúpite v našom e-shope tovar v hodnote nad 50 eur, poštovné máte ZADARMO.

bezpečné platby

Vaše osobné údaje nebudú nikdy odovzdané tretím stranám a zneužité.